Hoạt động từ thiện của công ty

- Công ty đã tham gia tất cả các quỹ từ thiện từ phường xã tới tỉnh thành phố Thái Nguyên, Điển hình là một số quỹ tự thiện tiểu biểu:
+ Giúp trẻ em vượt khó của phường Phố Cò – TX Sông Sông - Tỉnh Thái Nguyên
+ Chung tay vì người nghèo vượt khó Tỉnh Thái Nguyên
+ Xoá nhà dột nát của Tỉnh Thái Nguyên
+ Quỹ Đền ơn đáp nghĩ của tỉnh Thái Nguyên
+ Góp quỹ tôn tạo lại tượng đài tổ quốc ghi công của huyện Phổ Yên
+ Chung tay góp sức vì người nghèo đất tổ ( của tỉnh Phú Thọ)
Và nhiều các hoạt động từ thiện khác
- Cụ thể nhất Công ty có nuôi hai bé là bé Hà Linh và bé Thu, Giám đốc công ty đã trực tiếp đưa hai bé và chính nhà của mình đó là nhà ông Lê Văn Dũng để chăm sóc hai bé được tốt hơn, hiện nay hai bé đều đang đi học


Tags: 

Các bài mới hơn:
Các bài cũ hơn: