Danh mục sản phẩm

Bí ẩn từ những viên đá quý

Một viên đá quý được đặt đúng chỗ không chỉ mang lại vẻ đẹp cho ngôi nhà mà còn có tác dụng như vật bảo vệ, mang lại hạnh phúc cho gia đình.

Đá quý và Mười hai tháng trong năm

Mỗi viên đá ứng với mười hai tháng trong năm và ứng với bổn mạng từng người sinh trong mỗi tháng . Hãy xem viên đá của bạn sẽ đem lại gì cho chủ nhân nó ?

Lịch sử và truyền thuyết

Lịch sử và truyền thuyết

Lam Ngọc - Sapphia

Lam Ngọc - Sapphia

Hồng ngọc - Ruby

Hồng ngọc - Ruby

Đá Kasidol (Chalcedony) chế tác

Đá Kasidol (Chalcedony) chế tác